top of page

ALAÇAM BOŞANMA AVUKATI - ALAÇAM AVUKAT

Alaçam boşanma avukatı olarak ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, Alaçam’da aile hukuku ve boşanmaya ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bafra’da bulunan büromuz aile hukuku ve boşanma davaları alanında ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Aile hukuku uyuşmazlıkları genel olarak;

 • Alaçam Bekleme Süresinin (İddet) Kaldırılması Davası

 • Alaçam Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi

 • Alaçam Çekişmeli Boşanma Davası

 • Alaçam Zina Nedeniyle Boşanma Davası

 • Alaçam Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

 • Alaçam Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

 • Alaçam Terk Nedeniyle Boşanma Davası

 • Alaçam Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

 • Alaçam Yardım Nafakası

 • Alaçam İştirak Nafakası

 • Alaçam Yoksulluk Nafakası

 • Nafaka Miktarının Değiştirilmesi(Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması) Davası

 • Alaçam Soy bağının Reddi Davası

 • Alaçam Tanımanın İptali Davası

 • Alaçam Babalık Davası

 • Alaçam Evlat Edinme Davası

 • Alaçam Çocuk Mallarının Korunması Davasıdır.


Bafra’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK bu alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Alaçam Boşanma Avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK olarak, müvekkillerimizin iş ve menfaatleri bizim önceliğimizdir. Hak kaybı yaşanmaması için sürecin Alaçam Boşanma Avukatı ile takip edilmesini öneririz. Alaçam boşanma davası süreciyle ilgili bizzat avukatınızla karşılıklı görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Alaçam’da boşanma davası açmayı düşünenler için ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK Alaçam aile hukuku ve Alaçam boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet gösterir.

ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK Alaçam nafaka davası, Alaçam boşanma davası, Alaçam velayet davası gibi hassas konularda müvekkillerini hak kaybına uğratmadan hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı amaç edinmiştir. Alaçam Boşanma davası sırasında ve boşanmayı takip eden süreçte Alaçam nafaka avukatı müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayıp kendilerine boşanma hukuku, nafaka, velayet alanında danışmanlık yapmaktadır Alaçam boşanma avukatı ücreti ve dava masrafı 2022 yılı için boşanma davası açılırken ödenecek peşin harç, boşanma başvuru harcı ve gider avansı dahil toplam masraf 700-1000TL arası değişmektedir. Bu miktarlar her yıl değişmektedir. Bilirkişi, pedagog incelemeleri ve mahkemece gerek görüldüğü takdirde yapılacak başkaca masraflar bunlar dışındadır.

Alaçam Anlaşmalı boşanma davası avukatı Alaçam ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK’ tan hukuki destek alınmalıdır. Uygulamada sıklıkla avukat masrafı ödememek için eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmak istedikleri görülmektedir. Ancak özellikle velayet söz konusu ise sonradan hak kaybına uğranabilmektedir.

Alaçam çekişmeli boşanma davası avukatı ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK ile çalışmak hızlı ve etkili bir sonuç alınmasını sağlayacaktır. Velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi maddi/manevi haklarınızın korunup sürecin ilerlemesi için uzman bir Alaçam nafaka avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.

Alaçam Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Alaçam Boşanma davası türleri arasında bulunan Alaçam anlaşmalı boşanma, tarafların ortak bir karara varması sonucunda açılabilmektedir. Alaçam Anlaşmalı boşanma kapsamında, boşanmanın kanun karşısındaki sonuçlarını düzenleyen ve eşler tarafından onaylanması gereken sözleşme bulunur. Boşanma kararının verilebilmesi için öncelikli olarak hakimin tarafları dinlemesi gerekir. Boşanmak isteyen eşin aile mahkemesine sunduğu protokole göre dava sonuçlandırılır.

Çocuk varsa çocuğun menfaati taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Alaçam Anlaşmalı boşanma davasına bakacak olan mahkemenin yerinin herhangi bir önemi yoktur. Anlaşmalı boşanma davası türü, tebligat ve ön izleme aşamalarından sonra duruşma tarihinin belirlenmesiyle gerçekleşir. Evliliğin en az 1 sene sürmesi ve her iki tarafın da duruşmaya katılması anlaşmalı boşanmanın şartlarındandır.

Alaçam Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Alaçam Çekişmeli boşanma, boşanma davası türleri arasında bulunan diğer bir boşanma çeşididir. Alaçam çekişmeli boşanma davası, genel ve özel nedenler olarak iki ayrı kategoride incelenmektedir. Özel boşanma nedenlerinin kanıtlanması durumunda hakim, davayı boşanma ile sonuçlandırmak zorundadır Alaçam Anlaşmalı boşanmada olduğu gibi çekişmeli boşanma da Aile Mahkemesi’nde açılır.

Alaçam boşanma davasında çocukların velayeti aile hukuku ve Alaçam boşanma avukatı olarak her velayet davası somut olaya göre farklılık göstermektedir. Hakim kişilerin maddi/manevi durumunu, çocukla anne babanın ilişkisini, yaşadığı sosyal yaşantıyı, çevresini, eğitimi, gelişimini, psikolojisini, her detayı incelemekte ve ona göre karar vermektedir. Alanında uzman Alaçam velayet davası avukatından hukuki yardım alınmalıdır.


Alaçam Boşanmada Maddi Tazminatın Şartları

Maddi tazminat, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. Alaçam maddi tazminatın ön koşulu, talep edenin boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmesi, boşanma ve maddi zarar arasında bağ bulunmasıdır. Mutlaka uzman bir Alaçam aile hukuku ve boşanma avukatı ile çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. Samsun’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, Alaçam aile hukuku ve Alaçam boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet göstermekte olup, Alaçam boşanma tazminatı taleplerinizden sonuç almanız için siz müvekkillerimize tüm süreçte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Alaçam Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Şartları

Boşanmaya sebep olan olaylar nedeni ile kişilik hakkı ihlal edilen taraf lehine manevi tazminata hükmedilebilmektedir. Alaçam boşanma davasında manevi tazminatın şartları, birçok yönü ile maddi tazminat şartları ile ortaktır. Buna göre Alaçam manevi tazminata hükmedilebilmesi için öncelikle boşanma kararı verilmesi, manevi tazminatın talep edilmiş olması, davalı tarafın kusurlu olması ve talepte bulunanın kusursuz veya davalıya göre daha az kusurlu olması gerekir. Alaçam boşanma davasında manevi tazminatın, maddi tazminattan ayrım gösterdiği en önemli nokta ise zarar unsurudur. Zira maddi tazminatta zararın konusu zedelenen menfaatler iken manevi tazminatta zarar konusu ise kişilik hakkının ihlalidir.

Alaçam boşanma davalarında istenebilecek üç tür nafaka vardır. Bunlar;

§ tedbir nafakası,

§ yoksulluk nafakası

§ iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) dır.

Evlilik birliği süresince ve boşanma/ayrılık davalarında karar kesinleşmeden önce eş ve çocuk lehine geçici tedbir mahiyetinde hâkim tarafından re’sen hükmedilen tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra çocuk için iştirak nafakası; kusuru daha ağır olmamak koşuluyla yoksulluğa düşecek olan eş için yoksulluk nafakası olarak devam eder. Alaçam boşanma ve nafaka avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK , Alaçam boşanma davalarında ve nafaka istemlerinde müvekkillerinin haklarını kanunlar çerçevesinde savunmaktadır.

Bafra Boşanma Davalarında profesyonel hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2_Post
bottom of page