top of page

BAFRA BOŞANMA AVUKATI - BAFRA AVUKAT

Bafra boşanma avukatı olarak ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, Bafra’da aile hukuku ve boşanmaya ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bafra’da bulunan büromuz aile hukuku ve boşanma davaları alanında ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Aile hukuku uyuşmazlıkları genel olarak;

 • Bafra Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

 • Bafra Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin Geri Verilmesi Davası

 • Bafra Bekleme Süresinin (İddet) Kaldırılması Davası

 • Bafra Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi

 • Bafra Çekişmeli Boşanma Davası

 • Bafra Zina Nedeniyle Boşanma Davası

 • Bafra Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

 • Bafra Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

 • Bafra Terk Nedeniyle Boşanma Davası

 • Bafra Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

 • Bafra Yardım Nafakası

 • Bafra İştirak Nafakası

 • Bafra Yoksulluk Nafakası

 • Bafra Nafaka Miktarının Değiştirilmesi(Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması) Davası

 • Bafra Soy bağının Reddi Davası

 • Bafra Tanımanın İptali Davası

 • Bafra Babalık Davası

 • Bafra Evlat Edinme Davası

 • Bafra Çocuk Mallarının Korunması Davasıdır.Bafra’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK bu alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.


Bafra Boşanma Avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK olarak, müvekkillerimizin iş ve menfaatleri bizim önceliğimizdir. Hak kaybı yaşanmaması için sürecin Bafra Boşanma Avukatı ile takip edilmesini öneririz. Bafra boşanma davası süreciyle ilgili bizzat avukatınızla karşılıklı görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Bafra’da boşanma davası açmayı düşünenler için ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK Bafra aile hukuku ve boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet gösterir.


ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK Bafra nafaka davası, Bafra boşanma davası, Bafra velayet davası gibi hassas konularda müvekkillerini hak kaybına uğratmadan hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı amaç edinmiştir. Bafra Boşanma davası sırasında ve boşanmayı takip eden süreçte Bafra nafaka avukatı müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayıp kendilerine boşanma hukuku, nafaka, velayet alanında danışmanlık yapmaktadır. Bafra boşanma avukatı ücreti ve dava masrafı 2022 yılı için boşanma davası açılırken ödenecek peşin harç, boşanma başvuru harcı ve gider avansı dahil toplam masraf 700 -1000 TL arası değişmektedir. Bu miktarlar her yıl değişmektedir. Bilirkişi, pedagog incelemeleri ve mahkemece gerek görüldüğü takdirde yapılacak başkaca masraflar bunlar dışındadır.


Bafra Anlaşmalı boşanma davası avukatı Bafra ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK’tan hukuki destek alınmalıdır. Uygulamada sıklıkla avukat masrafı ödememek için eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmak istedikleri görülmektedir. Ancak bu doğru bir davranış değildir özellikle velayet söz konusu ise sonradan hak kaybına uğranabilmektedir.


Bafra çekişmeli boşanma davası avukatı ATA AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK ile çalışmak hızlı ve etkili bir sonuç alınmasını sağlayacaktır. Velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi maddi/manevi haklarınızın korunup sürecin ilerlemesi için uzman bir Bafra nafaka avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.


Bafra boşanma davası süresi davanın türüne göre değişecektir. Anlaşmalı boşanma davası genelde tek celsede sonuçlanıp yaklaşık bir ay sürer. Çekişmeli boşanma davası; usulüne uygun tebligat yapılması, ön inceleme duruşması, inceleme duruşmaları ve karar duruşması şeklinde birçok aşamadan oluşur. Çekişmeli boşanma davası, mahkemenin delilleri değerlendirip tanıkları dinleme süresi, tarafların kurumlardan istenen evrak ve bilgileri, yerel mahkeme kararının taraflarca temyiz edilip edilmeme durumu gibi etkenler de değerlendirildiğinde 1-3 yıl arasında değişmektedir. Süreçle ilgili detaylı bilgi edinmek için Bafra aile hukuku ve boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren ATA AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK ile iletişime geçebilirsiniz.


Bafra boşanma davasında çocukların velayeti aile hukuku ve boşanma avukatı olarak her velayet davası somut olaya göre farklılık göstermektedir. Hakim kişilerin maddi/manevi durumunu, çocukla anne babanın ilişkisini, yaşadığı sosyal yaşantıyı, çevresini, eğitimi, gelişimini, psikolojisini, her detayı incelemekte ve ona göre karar vermektedir. Alanında uzman Bafra velayet davası avukatından hukuki yardım alınmalıdır.


Bafra Boşanmada Maddi Tazminatın Şartları


Maddi tazminat, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. Bafra maddi tazminatın ön koşulu, talep edenin boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmesi, boşanma ve maddi zarar arasında bağ bulunmasıdır. Mutlaka uzman bir Bafra aile hukuku ve Bafra boşanma avukatı ile çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. Samsun’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, Bafra aile hukuku ve Bafra boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet göstermekte olup, Bafra boşanma tazminatı taleplerinizden sonuç almanız için siz müvekkillerimize tüm süreçte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.


Bafra Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Şartları


Boşanmaya sebep olan olaylar nedeni ile kişilik hakkı ihlal edilen taraf lehine manevi tazminata hükmedilebilmektedir. Bafra boşanma davasında manevi tazminatın şartları, birçok yönü ile maddi tazminat şartları ile ortaktır. Buna göre manevi tazminata hükmedilebilmesi için öncelikle boşanma kararı verilmesi, manevi tazminatın talep edilmiş olması, davalı tarafın kusurlu olması ve talepte bulunanın kusursuz veya davalıya göre daha az kusurlu olması gerekir. Bafra boşanma davasında manevi tazminatın, maddi tazminattan ayrım gösterdiği en önemli nokta ise zarar unsurudur. Zira maddi tazminatta zararın konusu zedelenen menfaatler iken manevi tazminatta zarar konusu ise kişilik hakkının ihlalidir.


Bafra boşanma davalarında istenebilecek üç tür nafaka vardır. Bunlar;

 • tedbir nafakası,

 • yoksulluk nafakası

 • iştirak nafakasıdır.

Evlilik birliği süresince ve boşanma/ayrılık davalarında karar kesinleşmeden önce eş ve çocuk lehine geçici tedbir mahiyetinde hâkim tarafından re’sen hükmedilen tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra çocuk için iştirak nafakası; kusuru daha ağır olmamak koşuluyla yoksulluğa düşecek olan eş için yoksulluk nafakası olarak devam eder. Bafra boşanma ve nafaka avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK ,Bafra boşanma davalarına ve nafaka istemlerinde müvekkillerinin haklarını kanunlar çerçevesinde savunmaktadır.


Bafra Boşanma Davalarında profesyonel hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2_Post
bottom of page