top of page

ONDOKUZMAYIS BOŞANMA AVUKATI - 19 MAYIS AVUKAT

19 Mayıs boşanma avukatı olarak ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, 19 Mayıs’ta aile hukuku ve boşanmaya ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bafra’da bulunan büromuz aile hukuku ve boşanma davaları alanında ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Aile hukuku uyuşmazlıkları genel olarak;

 • 19 Mayıs Bekleme Süresinin (İddet) Kaldırılması Davası

 • 19 Mayıs Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi

 • 19 Mayıs Çekişmeli Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Zina Nedeniyle Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Terk Nedeniyle Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

 • 19 Mayıs Yardım Nafakası

 • 19 Mayıs İştirak Nafakası

 • 19 Mayıs Yoksulluk Nafakası

 • 19 Mayıs Nafaka Miktarının Değiştirilmesi(Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması) Davası

 • 19 Mayıs Soy bağının Reddi Davası

 • 19 Mayıs Tanımanın İptali Davası

 • 19 Mayıs Babalık Davası

 • 19 Mayıs Evlat Edinme Davası

 • 19 Mayıs Çocuk Mallarının Korunması Davasıdır.


Bafra’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK bu alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 19 Mayıs Boşanma Avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK olarak, müvekkillerimizin iş ve menfaatleri bizim önceliğimizdir. Hak kaybı yaşanmaması için sürecin 19 Mayıs Boşanma Avukatı ile takip edilmesini öneririz. 19 Mayıs boşanma davası süreciyle ilgili bizzat avukatınızla karşılıklı görüşmenizi tavsiye ediyoruz. 19 Mayıs’ta boşanma davası açmayı düşünenler için ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK 19 Mayıs aile hukuku ve 19 Mayıs boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet gösterir.

ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK 19 Mayıs nafaka davası, 19 Mayıs boşanma davası, 19 Mayıs velayet davası gibi hassas konularda müvekkillerini hak kaybına uğratmadan hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı amaç edinmiştir. 19 Mayıs Boşanma davası sırasında ve boşanmayı takip eden süreçte 19 Mayıs nafaka avukatı müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayıp kendilerine boşanma hukuku, nafaka, velayet alanında danışmanlık yapmaktadır. 19 Mayıs boşanma avukatı ücreti ve dava masrafı 2022 yılı için boşanma davası açılırken ödenecek peşin harç, boşanma başvuru harcı ve gider avansı dahil toplam masraf 750 - 1000TL arası değişmektedir. Bu miktarlar her yıl değişmektedir. Bilirkişi, pedagog incelemeleri ve mahkemece gerek görüldüğü takdirde yapılacak başkaca masraflar bunlar dışındadır.

19 Mayıs Anlaşmalı boşanma davası avukatı 19 Mayıs ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK’ tan hukuki destek alınmalıdır. Uygulamada sıklıkla avukat masrafı ödememek için eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmak istedikleri görülmektedir. Ancak özellikle velayet söz konusu ise sonradan hak kaybına uğranabilmektedir.

19 Mayıs çekişmeli boşanma davası avukatı ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK ile çalışmak hızlı ve etkili bir sonuç alınmasını sağlayacaktır. Velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi maddi/manevi haklarınızın korunup sürecin ilerlemesi için uzman bir 19 Mayıs nafaka avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.

19 Mayıs Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

19 Mayıs Boşanma davası türleri arasında bulunan 19 Mayıs anlaşmalı boşanma, tarafların ortak bir karara varması sonucunda açılabilmektedir. 19 Mayıs Anlaşmalı boşanma kapsamında, boşanmanın kanun karşısındaki sonuçlarını düzenleyen ve eşler tarafından onaylanması gereken sözleşme bulunur. Boşanma kararının verilebilmesi için öncelikli olarak hakimin tarafları dinlemesi gerekir. Boşanmak isteyen eşin aile mahkemesine sunduğu protokole göre dava sonuçlandırılır.

Çocuk varsa çocuğun menfaati taraflar arasında kararlaştırılmıştır. 19 Mayıs Anlaşmalı boşanma davasına bakacak olan mahkemenin yerinin herhangi bir önemi yoktur. Anlaşmalı boşanma davası türü, tebligat ve ön izleme aşamalarından sonra duruşma tarihinin belirlenmesiyle gerçekleşir. Evliliğin en az 1 sene sürmesi ve her iki tarafın da duruşmaya katılması anlaşmalı boşanmanın şartlarındandır.

19 Mayıs Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

19 Mayıs Çekişmeli boşanma, boşanma davası türleri arasında bulunan diğer bir boşanma çeşididir. 19 Mayıs çekişmeli boşanma davası, genel ve özel nedenler olarak iki ayrı kategoride incelenmektedir. Özel boşanma nedenlerinin kanıtlanması durumunda hakim, davayı boşanma ile sonuçlandırmak zorundadır. 19 Mayıs Anlaşmalı boşanmada olduğu gibi çekişmeli boşanma da Aile Mahkemesi’nde açılır.

19 Mayıs boşanma davasında çocukların velayeti aile hukuku ve 19 Mayıs boşanma avukatı olarak her velayet davası somut olaya göre farklılık göstermektedir. Hakim kişilerin maddi/manevi durumunu, çocukla anne babanın ilişkisini, yaşadığı sosyal yaşantıyı, çevresini, eğitimi, gelişimini, psikolojisini, her detayı incelemekte ve ona göre karar vermektedir. Alanında uzman 19 Mayıs velayet davası avukatından hukuki yardım alınmalıdır.


19 Mayıs Boşanmada Maddi Tazminatın Şartları Nelerdir?

Maddi tazminat, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. 19 Mayıs maddi tazminatın ön koşulu, talep edenin boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmesi, boşanma ve maddi zarar arasında bağ bulunmasıdır. Mutlaka uzman bir 19 Mayıs aile hukuku ve boşanma avukatı ile çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. Samsun’da bulunan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK, 19 Mayıs aile hukuku ve 19 Mayıs boşanma davalarında ağırlıklı faaliyet göstermekte olup, 19 Mayıs boşanma tazminatı taleplerinizden sonuç almanız için siz müvekkillerimize tüm süreçte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

19 Mayıs Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir?

Boşanmaya sebep olan olaylar nedeni ile kişilik hakkı ihlal edilen taraf lehine manevi tazminata hükmedilebilmektedir. 19 Mayıs boşanma davasında manevi tazminatın şartları, birçok yönü ile maddi tazminat şartları ile ortaktır. Buna göre 19 Mayıs manevi tazminata hükmedilebilmesi için öncelikle boşanma kararı verilmesi, manevi tazminatın talep edilmiş olması, davalı tarafın kusurlu olması ve talepte bulunanın kusursuz veya davalıya göre daha az kusurlu olması gerekir. 19 Mayıs boşanma davasında manevi tazminatın, maddi tazminattan ayrım gösterdiği en önemli nokta ise zarar unsurudur. Zira maddi tazminatta zararın konusu zedelenen menfaatler iken manevi tazminatta zarar konusu ise kişilik hakkının ihlalidir.

19 Mayıs boşanma davalarında istenebilecek üç tür nafaka vardır. Bunlar;

 • tedbir nafakası,

 • yoksulluk nafakası

 • iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) dır.

Evlilik birliği süresince ve boşanma/ayrılık davalarında karar kesinleşmeden önce eş ve çocuk lehine geçici tedbir mahiyetinde hâkim tarafından re’sen hükmedilen tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra çocuk için iştirak nafakası; kusuru daha ağır olmamak koşuluyla yoksulluğa düşecek olan eş için yoksulluk nafakası olarak devam eder. 19 Mayıs boşanma ve nafaka avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan ATA AVUKATLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK , 19 Mayıs boşanma davalarında ve nafaka istemlerinde müvekkillerinin haklarını kanunlar çerçevesinde savunmaktadır.8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2_Post
bottom of page